• Beslissen kotstudenten straks mee over de Gentse politiek?

  Beslissen kotstudenten straks mee over de Gentse politiek? Die vraag werd gesteld op de Speakers Corner op zondag 8 mei. Deze ging door in de Backstay Bar in de Sint-Pietersnieuwstraat.

  Lees verder

 • Beslissen kotstudenten straks mee over de Gentse politiek ?

  Onlangs werd het nog eens herhaald nav het Studentenbeleidsplan van de Stad Gent:
  “We bepleiten blijvend bij de hogere overheid om het voor kotstudenten mogelijk te maken om te stemmen in de stad waar ze studeren. 
  Het is immers logisch én democratisch om de representativiteit van studenten in te voeren in de stad waar ze het meest verblijven. Studenten zullen zich op die manier meer verbonden weten.“

  Herwig Reynaert, professor lokale politiek van de Universiteit Gent, komt naar Speakers Corner met de boodschap dat hij het voorstel een inhoudelijke discussie waard vindt, maar vreest dat het op korte termijn niet haalbaar is:

  “Momenteel is het stemrecht gekoppeld aan de plaats waar men gedomicilieerd is en niet aan de locatie waar men het vaakst vertoeft. Om dit voorstel uit te voeren is een wetswijziging nodig die wordt goedgekeurd door het Vlaams parlement. Die kans lijkt vandaag klein. Bovendien rijst de vraag of inwoners van studentensteden als Gent of Leuven zitten te wachten op stemrecht voor studenten in hun stad.”


  Maar Open VLD werkt momenteel aan een wetsvoorstel in het Vlaams Parlement (ingediend door Mathias De Clercq -Rik Daems-W.F. Schiltz). En Vlaams parlementair Willem-Frederik Schiltz komt ons dat uitleggen read this. Tom Balthazar, als Schepen van de Stad Gent o.a. bevoegd voor Woonbeleid brengt zijn visie namens het Stadsbestuur.
  Als er een wetswijziging moet komen om toe te laten dat kotstudenten stemmen in hun universiteitsstad dan zal Vlaams Minister Homans (NV-A) bevoegd voor Bestuurszaken daar een mouw moeten aan passen. De Minister zelf kan niet komen maar haar partij vaardigt een waardige vervanger af naar ons spreekgestoelte.
  En wat denken de studenten zelf van een uitbreiding van hun stemfaciliteiten?
  Dat vragen we aan Frederic Piccavet van de Gentse Studentenraad.
  En uiteraard benieuwd wat Prof.E.M. Dr. Paul Van Cauwenberge, de ervaren en gewezen en geprezen Rector van UGent, daar allemaal over denkt.

  In ieder geval alweer hoog tijd voor een Speakers Corner op zondag 8 mei 2016 van 11u -12u30 in de Backstay Bar, Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent. GRATIS inkom, iedereen is welkom!