• Jongeren na de Bijzondere Jeugdzorg: “Hier laat ik je los. Van hieraf moet je gaan, met vallen en (niet meer) opstaan?”

  Jordy Brouillard (19j.) stierf eenzaam en van ontbering in een tentje aan de Gentse Blaarmeersen.

  Nog nooit is in opiniestukken en op sociale media het woord ‘sorry’ zo vaak gevallen als naar aanleiding van de dood van tiener Jordy Brouillard. Een wandelaar ontdekte, opgeschrikt door een blaffende hond, aan de Gentse Blaarmeersen tussen de struiken een tentje aan met daarin het lichaam van Jordy. De 19-jarige Jordy, die 15 jaar in de bijzondere jeugdzorg verbleef, was er door hitte en ondervoeding eenzaam gestorven.

  “Effe met mijn eigen gene weg meer kunnen, steun is welkom”, was een van Jordy’s laatste posts op Facebook. Maar die steun was nooit gekomen. Naar aanleiding van deze trieste dood rijzen nogal wat vragen bij de vaak bruuske overgang die deze groep jongeren op 18-jarige leeftijd doormaakt.

  Van waar al die “veront-schuldigingen” vanwege geëngageerde sociaal werkers die helemaal geen persoonlijke schuld hebben aan dit dramatisch overlijden? Omdat men weet dat het post-opvangsysteem van de jeugdhulp niet werkt zoals het hoort?

  “De herwerking van de jeugdhulp, die volop aan de gang is, zal er finaal toe leiden dat geen enkele jongere de hulpverlening nog verlaat zonder een betekenisvolle ondersteuning of vertrouwensfiguur”, verzekerde Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen al onmiddellijk in september.

  “Veeleer dan een gedwongen verlenging van de jeugdzorg, vragen jongeren vooral nabijheid. Iemand die er voor hen is, als ze dreigen verloren te lopen”, verklaart Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

  “Jordy, we hadden je verdomme moeten omarmen en als Velcro aan jou kleven, of je dat nu wou of niet”, schrijft Hans Bodyn, directeur van de Gentse dienst Straathoekwerk in een emotioneel opiniestuk.

  Hoog tijd voor een Speakers Corner!

  Zondag 2 oktober van 11u-12u30

  Backstay Bar, Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent

   

  Met als gastsprekers:

  * Jean-Pierre Vanhee,Algemeen directeur van het Agentschap Jongerenwelzijn.

  * Isabelle Quintens, Regioverantwoordelijke Oost-Vlaanderen, Agentschap Jongerenwelzijn.

  * Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

  * Hans Bodyn,directeur van de Dienst voor Outreachend Werken (o.a. “Straathoekwerk”) van de stad Gent.

   

 • “Veiligheid in tijden van terreur”

  Met het thema “Veiligheid in tijden van terreur” plaatst Speakers Corner op zondagochtend 4 september zowel de federale,provinciale als lokale politiek verantwoordelijken voor veiligheid rond tafel: minister Jan Jambon,gouverneur Jan Briers en burgemeester Daniël Termont.

  En daarnaast zit Elke Wambacq van …Dinobusters. Volgens Wambacq zal men de strijd tegen terreur niet kunnen winnen met onze klassieke veiligheidsdiensten.

  Minister Jan Jambon gaf net voor de zomer in Gent op het Congres “Veilig 2020” al zijn fiat voor de oprichting van zo een “Disruptief Comité”,ondertussen tot “Comité D” gedoopt.

  “Het komt er tegen september”,antwoordde minister Jambon.En dus laat Speakers Corner de eerste zondag van september de minister zijn primeur brengen.

  Nieuwe structuren voor meer veiligheid blijkt overigens dagelijks nieuws: nog maar pas dit weekend kondigde premier Michel al de oprichting van een nieuw veiligheidskorps aan om gebouwen te bewaken. En met de recente verklaringen van burgemeester Termont die geen militairen in zijn stad wil maar meer middelen voor onderwijs,sociaal beleid èn voor meer politiemensen op straat om preventief te werken in de strijd tegen radicalisering en terreur,wordt het een pittig debat.

  Speakers Corner : “Veiligheid in tijden van terreur”

  zondag 4 september 11u -12u30 @ Backstay Bar I Gent :

  Sint-Pietersnieuwstraat 128,Gent.

  met als gastsprekers:

  ° Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,Jan Jambon

  ° Burgemeester Daniël Termont

  ° Gouverneur Jan Briers

  ° Elke Wambacq van Dinobusters

  *Elke Wambacq is medezaakvoerder van Dinobusters, een bedrijf “dat mensen verbindt om dinosaurussen in organisaties op een positieve manier aan te pakken”.Ze is auteur van de boeken ‘Tot uw dienst’ en ‘Sssst…hier werkt men’ over organisatieverandering. Momenteel werkt ze aan een nieuw boek over de overheid en studeert ze een MBA bij de Londen School of Business.”)

  Speakers Corner is een initiatief van gemeenteraadslid Guy Reynebeau en acteur Daan Hugaert waarbij, met een knipoog naar het Londense voorbeeld, al wie een mening heeft, die mag komen verkondigen. Dit kan gans het jaar op een zelfde vast tijdstip: elke eerste zondag van de maand vanaf 11u tot ongeveer 12u30. Behalve in juli en augustus.

 • Mobilitetisplan Gent

  De komst van het Mobiliteitsplan in Gent.

  Heeft Gent als “Winkelstad” een imagoprobleem met de komst van het Mobiliteitsplan?

  Het is ondertussen in sommige Gentse wijken een vertrouwd straatbeeld geworden: winkeliers die in hun vitrine naast de koopwaar ook een affiche voor of een affiche tegen het mobiliteitsplan openlijk étaleren.
  Maar recent trok nu ook een groep “niet over het mobiliteitsplan zeurende kleinhandelaars” aan de alarmbel. Het mobiliteits- & circulatieplan start pas in april 2017 maar Gent heeft volgens hen nu al een imagoprobleem als shoppingstad. Teveel klanten denken volgens deze winkeliers dat het centrum van Gent onbereikbaar is geworden. En dit ten gevolge van al die negatieve berichten en doemscenario’s over de mobiliteit in Gent.
  Ze willen dus niet zo zeer klagen over toekomstige aanpassingen aan de verkeerscirculatie, maar vragen actie om Gent als –bereikbare- winkelstad nu en zeker in de toekomst meer te promoten.

  Er zijn naast deze “niet zeurende” -handelaars in Gent ook zelfstandigen die heftig tegen het mobiliteitsplan blijven reageren. Maar er zijn ook zaakvoerders die 100% voor het mobiliteitsplan zijn. Het is volgens deze winkeliers geen optie om de klanten in een dichtgeslibde verkeersstroom te blijven sturen. Teveel auto’s in het centrum zijn volgens hen klantonvriendelijk en daardoor commercieel geen goede zaak.

  Maar los van de handelaars pro en contra, stellen veel Gentenaars zich vooral die ene vraag: komt er nu al dan niet een referendum over het mobiliteitsplan?
  Hoog tijd voor een Speakers Corner!
  Zondag 5 juni van 11u tot 12u30 in Backstay Bar, Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent.
  Met o.a. als sprekers:
  Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw, Schepen van Middenstand Christophe Peeters, Zaki/ Jackie Dewaele columnist hij De Gentenaar en Peter Dedecker, Voorzitter van N-VA Gent (initiatiefnemers referendum over het Mobiliteitsplan), Maarten Quaghebeur (zaakvoerder van Cafe Video -Oude Beestenmarkt, Gent – en Rokkebolle -Hoveniersstraat, Ledeberg. Daarnaast is hij mede-organisator van de festivals Boomtown en Glimps en directeur van het Gentse muziekmanagementbureau Rockoco) èn nog handelaars en horeca-uitbaters pro & contra.

 • Beslissen kotstudenten straks mee over de Gentse politiek ?

  Onlangs werd het nog eens herhaald nav het Studentenbeleidsplan van de Stad Gent:
  “We bepleiten blijvend bij de hogere overheid om het voor kotstudenten mogelijk te maken om te stemmen in de stad waar ze studeren. 
  Het is immers logisch én democratisch om de representativiteit van studenten in te voeren in de stad waar ze het meest verblijven. Studenten zullen zich op die manier meer verbonden weten.“

  Herwig Reynaert, professor lokale politiek van de Universiteit Gent, komt naar Speakers Corner met de boodschap dat hij het voorstel een inhoudelijke discussie waard vindt, maar vreest dat het op korte termijn niet haalbaar is:

  “Momenteel is het stemrecht gekoppeld aan de plaats waar men gedomicilieerd is en niet aan de locatie waar men het vaakst vertoeft. Om dit voorstel uit te voeren is een wetswijziging nodig die wordt goedgekeurd door het Vlaams parlement. Die kans lijkt vandaag klein. Bovendien rijst de vraag of inwoners van studentensteden als Gent of Leuven zitten te wachten op stemrecht voor studenten in hun stad.”


  Maar Open VLD werkt momenteel aan een wetsvoorstel in het Vlaams Parlement (ingediend door Mathias De Clercq -Rik Daems-W.F. Schiltz). En Vlaams parlementair Willem-Frederik Schiltz komt ons dat uitleggen read this. Tom Balthazar, als Schepen van de Stad Gent o.a. bevoegd voor Woonbeleid brengt zijn visie namens het Stadsbestuur.
  Als er een wetswijziging moet komen om toe te laten dat kotstudenten stemmen in hun universiteitsstad dan zal Vlaams Minister Homans (NV-A) bevoegd voor Bestuurszaken daar een mouw moeten aan passen. De Minister zelf kan niet komen maar haar partij vaardigt een waardige vervanger af naar ons spreekgestoelte.
  En wat denken de studenten zelf van een uitbreiding van hun stemfaciliteiten?
  Dat vragen we aan Frederic Piccavet van de Gentse Studentenraad.
  En uiteraard benieuwd wat Prof.E.M. Dr. Paul Van Cauwenberge, de ervaren en gewezen en geprezen Rector van UGent, daar allemaal over denkt.

  In ieder geval alweer hoog tijd voor een Speakers Corner op zondag 8 mei 2016 van 11u -12u30 in de Backstay Bar, Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent. GRATIS inkom, iedereen is welkom!

 • Speakerscorner KAA Gent logo

  Jagen de indianen op de Gentse Buffalo’s ?

  Suzan Shown Harjo, Amerika’s bekendste voorvechtster van de rechten van native Americans,eist dat de “indianenkop-logo” en de mascottes Benjamin Bundervoet Buffalo en squaw Melissa Joos van het voetbalveld verdwijnen.

  Suzan Shown Harjo heeft in ieder geval al één slag thuis gehaald:
  Het woord squaw wordt geschrapt:
  “Wij hebben veel respect voor ­mevrouw Harjo, maar er zitten geen racistische intenties achter logo of mascotte”, reageert directeur communicatie ­Patrick Lips. Wel zal de term “squaw” niet langer gebruikt worden, omdat het woord voor native Americans een vreselijke scheldterm is die verwijst naar het vrouwelijke geslachtsorgaan. “Dat wisten we niet en daarom zullen we dat woord voortaan ook vermijden”, zegt burgemeester Termont op Radio 1.

  “Het was uiteraard op geen enkel moment racistisch bedoeld. Het gaat hier echt over onwetendheid.”

  Zondag 3 april 11u-12u30:
  Backstay Bar,Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent.
  Met o.a. als gasten :

  • Patrick Lips, Commercieel Directeur AA Gent
  • Wim Beelaert, Community Manager vzw Voetbal in de Stad
  • Dirk Vos, Ondervoorzitter en Woordvoerder Supportersfederatie KAA Gent vzw
  • Prof.Dr. Rik Pinxten, Universiteit Gent onderzoeker culturele antropologie
  • Wouter Van Bellingen, Directeur Minderhedenforum
  • Ben Bundervoet, AA Gent Indiaan-clubmascotte
 • Amigo's - Speakerscorner gent

  Amigo’s: is er nog een recht pad na “De Nieuwe Wandeling”

  Op zondag 7 februari om 11u zal het thema op Speakers Corner de re-integratie van ex-gedetineerden zijn.
  Amigo’s: is er nog een recht pad na “De Nieuwe Wandeling”?
  Kapstok daarbij is de nieuwe fictie-reeks “Amigo’s” die nu reeds te zien is op Play en Play More van Telenet en later dit jaar op VTM komt van de Gentse scenarist/regisseur Kadir Balci, die de reeks samen met Hendrik Moonen regisseerde. Het scenario is van de hand van de Gentse scenarist Jean-Claude van Rijckeghem en Pierre De Clercq.
  Amigo’s is op en top Gents: het productiehuis is Gents en het verhaal begint in de Nieuwe Wandeling te Gent met de vrijlating van twee gedetineerden.
  Stad Gent is ook partner bij deze fictie-reeks.
  Gastsprekers: regisseur Kadir Balci en scenarist Jean-Claude van Rijckeghem, producent Dries Phlypo (A Private View), de Gentse gevangenisdirecteur Luc Stas en Dirk Bamelis van het Justitieel Welzijnswerk en Forensisch Ambulant Begeleidingsteam.
  “Amigo’s” werd geselecteerd voor het FIPA televisiefestival dat deze maand plaats vond in Biarritz.
  De serie werd vertoond in een competitie-sectie van 11 bijzondere televisieseries uit de hele wereld en is er bijzonder enthousiast onthaald.
  Speakers Corner,zondag 7 februari 2016,
  van 11u -12u30 in Backstay Bar I Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 128 amoxicillin tablets 250mg.
  De toegang is zoals steeds GRATIS en iedereen is welkom om te komen luisteren of er zijn gedacht te komen zeggen.

 • 03/01/2016: “Mooiste Nieuwjaarsgroet”

  Een exclusieve “Gent”-gouden ring,uw gewicht in cuberdons ,een luxe- overnachting:
  Speakers Corner pakt uit met Super-prijzen voor de “Mooiste Nieuwjaarsgroet”!

  Gentenaars die op zondag 3 januari hun stadsgenoten op Speakers Corner hun nieuwjaarsgroet voor 2016 brengen, maken kans op een exclusieve gouden ring van de Gentse juweelontwerper Julien De Maere, hun lichaamsgewicht in cuberdons geschonken door Confiserie Geldhof of een luxe-overnachting in NHhotel.
  Wie de mooiste, origineelste of ontroerendste nieuwjaarsgroet brengt in Backstay Bar, de nieuwe thuis voor Speakers Corner, wordt er ook al meteen uitgeroepen tot Gentenaar van het jaar 2016.
  Een strenge maar rechtvaardige jury zal op zondag 3 januari de winnaar én de 2de &3de selecteren.

   

  De formule is eigenlijk eenvoudig

  Speakers Corner nodigt de Gentenaars uit om op zondag 3 januari 2016 tussen 11- 12u aan hun stadsgenoten een nieuwjaarsgroet te brengen.
  Het kan een klassieke nieuwjaarsbrief zijn,een gedicht, een lied…

  U hoeft uw tekst niet vooraf door te sturen,maar voor uw deelname wel vooraf inschrijven via http://www.backstaybar.be/speakerscorner/
  Deelnemers melden zich dan liefst om 10u45, maar uiterlijk om11u aan, de dag zelf.

  Zondag 3 januari kan u voor de nieuwjaarseditie van Speakers Corner vanaf 10u30 al terecht in Backstay Bar, Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent.
  We starten met sfeervolle muziek gebracht door het Gentse zangtalent Aminata Abdoul.
  Vervolgens brengt (buiten de wedstrijd) de winnaar van de Speakers Corner Nieuwjaarsbrief 2015,Frans Babbelaar, zijn beste wensen voorbhet nieuwe jaar.
  En exclusief voor Speakers Corner begroet Burgemeester Daniël Termont in primeur zijn Gentenaars.

  En dan start de wedstrijd!

  Als alle deelnemers hun beste nieuwjaarsboodschap gebracht hebben, zal de jury beslissen wie
  de mooiste wensen bracht.
  De jury bestaat uit Ere-burgemeester Frank Beke,Roel Van Bambost (filmkenner en –recensent,tevens bekend als zanger van het kleinkunstduo Miek en Roel),Koen Colpaert (eindredacteur AVS Oost Vlaamse Televisie), Frans Babbelaar (winnaar editie 2015), ….( journalist De Gentenaar),….(journalist Het Laatste Nieuws).
  De winnaar en de 2de &3de ontvangen dan meteen respectievelijk de gouden ring,zijn/haar lichaamsgewicht in cuberdons of de luxe hotel-overnachting.

  Speakers Corner,zondag 3 januari 2016
  Welkom vanaf 10 u30.
  Backstay Bar,Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent.

  Speakers Corner is een initiatief van gemeenteraadslid Guy Reynebeau en acteur Daan Hugaert. Elke eerste zondag van de maand, roepen ze de Gentenaars op om hun ‘gedacht’ te komen zeggen in Backstay Bar.

 • backstay-bar

  Speakers Corner verhuist!

  De volgende Speakers Corner op zondag 6 december vindt plaats in Backstay Bar, de ontmoetingsruimte van de sympathieke stadshostel die het voormalig redactiekantoor van “Dagblad Vooruit”, een nieuwe bestemming heeft gegeven.

  In dit art-deco pand uit 1930 in de Sint-Pietersnieuwsstraat 128, zal vanaf dan de Speakers Corner elke eerste zondag van de maand plaats vinden. De huidige ontmoetingsplaats in de Stadsbrouwerij Gruut was voor de toekomst niet langer verzekerd gezien Gruut op termijn het pand in de Grote Huidevettershoek zal verlaten.

  Wil je aansluitend aan de Speakers Corner van 6 december 2015 een gratis rondleiding volgen doorheen Backstay, één van de hipste hostels ter wereld?

  Schrijf je dan via de website van Backstay Bar in (er zijn rondleidingen voorzien om 12.30 en 13u). De capaciteit is helaas beperkt tot ±50 mensen. Indien er meer interesse zou zijn, zullen we bij de volgende speakers corner een nieuwe rondleiding organiseren. Inschrijven via: <a href="http://www amoxicillin dosage.backstaybar.be/speakerscorner/”>http://www.backstaybar.be/speakerscorner/

  Speakers Corner, zondag 6 december 11u-12u30
  Backstay Bar I Gent
  Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent

 • 06/12/2015: Kerkenplan Gent

  De volgende Speakers Corner op zondag 6 december vindt plaats in Backstay Bar, de ontmoetingsruimte van de sympathieke stadshostel die het voormalig redactiekantoor van “Dagblad Vooruit”, een nieuwe bestemming heeft gegeven. Als thema is gekozen voor het actuele debat rond de herbestemming van 15 Gentse kerken (het “Parochiekerkenplan Gent”). Na het debat is er de mogelijkheid om de hostel te ontdekken via een gratis begeleid bezoek.

  Het Gentse kerkenplan is recent in de gemeenteraad gepresenteerd. Het is de start voor een zoektocht naar een nieuwe bestemming voor 15 kerken. Twee kerken, die van Malem en Sint-Antonius van Padua in Gentbrugge, zijn al aan de eredienst onttrokken. Het bisdom Gent en het stadsbestuur hebben nu een plan klaar om tegen 2020 nog 15 parochiekerken te sluiten. Tijd voor een maatschappelijk debat, tijd voor een Speakers Corner!

  Zondag 6 december (11u-12u30) Speakers Corner: Een nieuw leven voor de Gentse kerken?

  Met als gastsprekers:

  • Christophe Peeters /Schepen van de Stad Gent bevoegd voor erediensten
  • Albert Van De Kerkhove /Bisschoppelijk vicaris verantwoordelijk voor de Gentse parochies
  • Dirk Boncquet /Directeur Monumentenzorg
  • Filip Van Laecke /CD&V-fractieleider in de Gentse gemeenteraad
  • Henk Keymeulen /Voorzitter Kerkraad  Heilig Hart (Mariakerke-Kolegem)

  backstay-bar

  Wil je aansluitend aan de Speakers Corner van 6 december 2015 een gratis rondleiding volgen doorheen Backstay, één van de hipste hostels ter wereld?

  Schrijf je dan via de website van Backstay Bar in (er zijn rondleidingen voorzien om 12.30 en 13u). De capaciteit is helaas beperkt tot ±50 mensen. Indien er meer interesse zou zijn, zullen we bij de volgende speakers corner een nieuwe rondleiding organiseren. Inschrijven via: http://www.backstaybar.be/speakerscorner/

  Speakers Corner, zondag 6 december 11u-12u30
  Backstay Bar I Gent
  Sint-Pietersnieuwstraat 128 te Gent

 • spaanse-vluchtelingen

  08/11/2015: Vluchtelingen in Gent

  Vluchtelingencrisis bekeken vanuit een Gentse en unieke invalshoek: Commissaris en woordvoerder van de Gentse Politie Manuel Mugica Gonzalez, brengt de vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog in herinnering. Toen in 1937 meer dan 200 oorlogskinderen, los niños de la guerra, in Gentse pleeggezinnen werden opgevangen. Els Keytsman, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen, schetst een actuele stand van zaken ivm de vluchtelingencrisis. Rebecca Vandewalle, kabinetsmedewerker van de Gentse OCMW-voorzitter, vertaalt de huidige en toekomstige uitdagingen voor de opvang van vluchtelingen naar onze Stad. En uiteraard kan een getuigenis van een vluchteling zelf niet ontbreken in het debat.

  spaanse-vluchtelingen-2

  Speakers Corner
  Z
  ondag 8 november van 11u-12u30
  Stadsbrouwerij Gruut
  Grote Huidevettershoek 10 te Gent

Pagina 7 van 9« Meest recente...56789