• 02/03/2014: Speakers Corner: GAS-boetes, absurd of noodzakelijk?

  Het GAS-boete systeem heeft als doel het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan. Bepaalde vormen van overlast worden niet meer via het strafrecht afgehandeld, maar door een administratieve sanctie.
  Het systeem kent heel wat voor- en tegenstanders.
  In Gent is een nieuw reglement voor gemeentelijke administratieve sancties nog in de maak. Hoog tijd dus voor een Speakers Corner over het onderwerp. Initiatiefnemers Guy Reynebeau en Daan Hugaert verwelkomen opnieuw enkele sprekers die de zaak willen toelichten.

  • Tom Vander Beken, hoogleraar aan de UGent vakgroep strafrecht en criminologie. Hij heeft de opmaak van het huidige reglement van administratieve sancties van zeer nabij gevolgd. Voor Speakers Corner zal hij toelichten welke de bestaande administratieve sancties zijn en hoe het zit met de reglementering die men in de nabije toekomst voorziet.
  • Dr. Ignaas Devisch, professor medische en sociale filosofie verbonden aan UGent en Arteveldehogeschool. Vanuit zijn professionele achtergrond zal hij zijn bijdrage leveren in het debat.
  • Mathias Vander Hoogerstraete, coördinator van TegenGAS en woordvoerder van GASvrijGent. Hij brengt de visie van diegene die de GAS boetes liever afschaffen.

  Ook een vertegenwoordiger van de Gentse Jeugdraad vraagt aandacht voor de bezorgdheid van de jonge Gentenaars rond de huidige en toekomstige GAS boetes. Lokale jeugdraden mogen immers advies geven op elke wijziging in het GAS reglement die betrekking heeft op minderjarigen. Het advies is niet bindend maar de mening van de jongeren is wel essentieel in dit debat.

  Uiteraard geven we ook graag een stem aan de mensen die dagelijks worden geconfronteerd met de overlast en het sanctioneren ervan: een afgevaardigde van de Gentse politie zal ook aan het debat deelnemen.

  En natuurlijk horen we ook graag de mening van de Gentenaars over de zin en onzin van GAS boetes.

  Iedereen is van harte welkom om zijn gedacht te komen zeggen op zondag 2 maart om 11u in Stadsbrouwerij Gruut, Grote Huidevettershoek 10, Gent.