• Afschakelplan elektriciteit voor Gent

  Hamsteren. We kennen dat woord. Als er ergens tekort aan dreigt, worden snel-snel de rekken in diepvriezers, kelders, kasten, noem maar op gevuld. Winkelrekken worden geplunderd. Straks zullen de kaarsen en zaklampen die we met z’n allen snel hebben aangekocht, misschien gebruikt moeten worden. Misschien. Want uit de zeer interessante toelichting die een panel van experts onlangs gaven op weer een geslaagde Speakerscorner, onthielden we dat het verre van zeker is dat we in paniek massaal toestellen in huis moeten halen om zelf elektriciteit op te wekken en/of op te slaan.

  Elektriciteit. Geef toe, we zijn er meer afhankelijk van geworden dan van… ja wat zou ons dagdagelijks leventje drastischer overhoop halen dan dat er geen elektriciteit meer zou zijn. En misschien, heel misschien dus, zullen we het in de donkerste dagen van het jaar straks enkele uren per dag zonder moeten stellen. Maar om ons daar op voor te bereiden en de mooiste stad ter wereld (en ja, ook de rest van ons klein landje) niet in chaos ten onder te laten gaan, is een ganse machinerie van diensten en overheden in gang gezet om de “last” zo miniem mogelijk te maken voor de burger.

  En om nu eens alle speculaties en onwaarheden die rond het “afschakelplan” de ronde deden uit de wereld te helpen, hadden gemeenteraadslid Gut Reynebeau en zijn kompaan Daan Hugaert gassprekers Walter Van den Bossche (CEO Eandis), David Zenner (Directeur Customer Relations bij Elia), Chantal De Pauw (woordvoerster FOD Economie), onze eigen Gentse Schepen van Energiebeleid Tine Heyse  en Luc Bauwens (Directeur Civiele Veiligheid van de Provincie Oost-Vlaanderen) uitgenodigd naar de Gentse Stasbrouwerij Gruut.

  Ruim anderhalf uur kregen de geïnteresseerde en aandachtige aanwezigen (blijkbaar zouden zo’n 70.000 gezinnen door dat afschakelplan getroffen worden in het Gentse) deskundige uitleg. Voor de “gewone burger” zal het allemaal nog wel meevallen. Een paar uurtjes zonder televisie, dat is niet levensbedreigend toch. Individuele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld alleenstaanden, zorg behoevende ouderen, niet te na gesproken. Solidariteit kan hier soelaas brengen. En de hulp- en veiligheidsdiensten van de stad zullen hoe dan ook paraat staan om assistentie te verlenen waar nodig.

  Als laatste kwam Tine Heyse (Groen en Milieuschepen van Gent) aan het woord. “Dat afschakelingsplan heeft een erg grote impact op onze stad omdat we als zone 6 als eerste aan de beurt komen. Er zijn politieke beslissingen genomen bij de opstelling van het plan die ik niet begrijp. Die kan zware gevolgen hebben voor de industriële activiteiten in o.a. de kanaalzone. Desnoods vechten we het plan juridisch aan.” Waarop mevrouw De Pauw de verontwaardiging van de schepen probeerde te temperen, met de mededeling dat het mogelijk blijft dat de FOD op het allerlaatste moment (D-day) kan  beslissen dat een andere zone eerst wordt afgeschakeld. Flexibiliteit heet dat.

  Wie op dat debat ontbrak was Electrabel, de grootste producent van elektriciteit en gas in ons land, stelde men vanuit het publiek vast. En al de heisa rond en de ongemakken veroorzaakt door het tekort aan elektriciteit, is toch de schuld van de maatschappij die al miljarden heeft verdiend aan de afhankelijkheid van de burger aan het product dat ze levert. En nu zegt die maatschappij doodleuk: sorry, we zullen jullie eventjes zonder zetten. Een schande, heet dat. In de 21ste eeuw nog wel. Oke, dat in het verleden niet resoluut is gekozen voor alternatieve energie-bronnen, zodat we niet afhankelijk waren en bleven van de (intussen afgeschreven) kerncentrales, is een historische vergissing van de politiek allicht. Maar dat Electrabel 5 miljoen boete moet betalen wegens “misbruik van haar monopolie-positie” (er was 670 miljoen geëist) heeft allicht niks te maken met het tekort dat voor deze winter wordt aangekondigd?

  Verslag door Roland Lebuf