• Gent in tijden van corona: Uitzonderlijk enkel online!

  Gent in tijden van corona: Speakers Corner zondag 5 april om 11u (Uitzonderlijk enkel online!)
  De eerste zondag van de maand is het om 11u altijd Speakers Corner. Nu zondag zal dit ondanks de coronacrisis niet anders zijn. Het wordt wel een debat die via video zal aangeboden worden via de Facebook-pagina van Speakers Corner: https://www.facebook.com/SpeakersCornerGent/ en later ook via YouTube te herbekijken. En het thema is …”Gent in tijden van Corona”.
  Met als gastsprekers onder andere professor Xavier Saelens (van VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie die werkt aan een antiviraal middel tegen het coronavirus), Luk De Bruycker (die nu zonder podia noodgedongen in zijn kot moet blijven èn met een boodschap van Klein Pierke!), Rudy De Wit (Voorzitter Gent Hotels vzw, over de gevolgen in de toeristische sector) en Jens Grieten van Kompass Klub die een getuigenis brengt over wat het betekent als men plots alle evenementen moet annuleren èn onwetend blijft om voor de toekomst iets op de agenda te kunnen plaatsen.

  Maar ook met enkele warme solidaire groeten aan de Gentenaars. Van Burgemeester Mathias De Clercq. Maar ook exclusief voor Speakers Corner vanuit het verre New York vanwege Björn Soenens. En kunstenares Delphine Böel, die is de Gentenaars ook niet vergeten!

 • Gent na het euthanasieproces: gevolgen voor arts en patiënt?

  Het was ongezien in ons land: drie dokters voor assisen na euthanasie. De mogelijke veroordeling voor “gifmoord” op Tine Nys -de term van de beschuldiging alleen al- was gruwelijk.
  De illusie dat door de media-aandacht voor het euthanasieproces het thema misschien uit de taboesfeer zou treden en bespreekbaarder zou worden, mocht al snel plaats ruimen voor de conclusie dat dit proces traumatiserend is voor iedereen: artsen, patiënten en hun familieleden.
  En de zaak is nog niet afgesloten: de familie van Tine Nys stapt nu naar het Hof van Cassatie.
  De impact van het proces is buiten de muren van de rechtszaal nog meer voelbaar dan men zich kan inbeelden. Kwetsbare patiënten die een euthanasie-procedure hebben opgestart die nu vrezen dat hun arts hun in de steek zal laten. Of dat hun arts in moeilijkheden kan komen door hun wens om te sterven.
  Een delicaat debat over het individueel zelfbeschikkingsrecht van iedere mens en de fundamentele vraag of psychisch lijden niet even uitzichtloos kan zijn als fysiek lijden, is duidelijk beter buiten een rechtbank te houden.
  Hoog tijd voor een Speakers Corner!
  Met als gastsprekers:
  * Walter Van Steenbrugge. Advocaat van de uitvoerende arts in het proces rond de euthanasie van Tine Nys. Auteur en strafpleiter.
  * Koen Verhofstadt. Huisarts in Gent, Coördinerend arts in WoonZorgCentrum Domino, Leif-arts en als onafhankelijke arts verbonden aan vzw Vonkel.
  * Elise Bundervoet. Actrice èn palliatief verpleegkundige. Oprichtster van de vzw BOEY die rond levenseinde kunst en cultuur samenbrengt met wetenschap en de praktijk.
  * Freddy Mortier. Prof-ethicus Ugent. Verzorgde talrijke publicaties over euthanasie met zijn onderzoeksgroep (end-of-life care, VUB-UGent).Hij is onder andere ook co-auteur van een boek uitgegeven bij Oxford University Press over terminale sedatie. Zijn laatste publicatie in het Nederlands (2019) was een repliek op Willems Lemmens over euthanasie en psychisch lijden in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
  * Rudy Coddens. Schepen van Welzijn en Voorzitter OCMW Gent.
  Schreef recent een Open Brief in Knack onder de titel: “Als je serieuze psychische klachten krijgt, kan je maar beter geen 65 zijn of ouder’.
  Zondag 1 maart (11u-12u30) in Belfort Stadscafé & restaurant (onderaan de Stadshal), Emile Braunplein n°40 te Gent.

 • “Waar staat de toekomst van Gent in het nieuwe Vlaamse Cultuurlandschap?”

  Speakers Corner, zondag 2 februari om 11u:

  “Waar staat de toekomst van Gent in het nieuwe Vlaamse Cultuurlandschap?”

  De beleidsnota Cultuur 2019-2024 van Minister-President & Cultuurminister Jan Jambon heeft eind vorig jaar voor een golf van paniek en verontwaardiging gezorgd doorheen de culturele sector en ver daarbuiten.
  Door de aangekondigde besparingen in de sector, die variëren van 3 tot 60 procent, kwamen acteurs, schrijvers, muzikanten en theatermakers boos op straat.

  De projectsubsidies, waarvan vooral jonge beginnende kunstenaars afhangen, krimpt van 8,5 miljoen in 2019 naar 4,1 miljoen in 2020.
  Organisaties die een vijfjarige werkingssubsidie krijgen (zoals NTGent) moeten het met 6 procent minder doen. De zeven Vlaamse kunstinstellingen (zoals Vooruit), verliezen 3 procent.
  Men vreest niet alleen dat men noodgedwongen zal moeten besparen op personeel, maar dat er vooral geen geld en dus letterlijk geen podium meer zal zijn om jong opkomend talent kansen te geven.

  Over deze besparingen is ondertussen veel gezegd en geschreven. Maar wat staat nu eigenlijk als visie en doelstelling in deze beleidsnota die Jan Jambon in het Vlaams Parlement heeft ingediend?
  Zitten er ook opportuniteiten in voor Gent? We lezen over investeringssubsidies voor de verbouwing en uitbreiding van de Gentse Opera?
  En wat betekenen de besparingen voor Gent? Voor Vooruit, NTGent, maar vooral voor de vele kleine cultuurorganisaties en gezelschappen? Voor opkomend Gents talent een onzekere toekomst zonder kansen indien geen subisdies?

  “Gent verviervoudigt budget voor cultuur” werd door het Stadsbestuur aangekondigd. Maar klopt dit wel? De provincie Oost-Vlaanderen gaf vroeger aan tal van cultuurprojecten stevige subsidies. Maar die bevoegdheid is weggehaald bij de provincie. Zal de Stad dit allemaal overnemen? En ook nog de besparingen op Vlaams niveau opvangen?

  Het is duidelijk hoog tijd voor een Speakers Corner!

  Met als gastsprekers:
  * Marius Meremans, Vlaams parlementslid N-VA (toelichting beleidsnota Cultuur 2019-2024).
  * Sami Souguir, Schepen van Cultuur, Stad Gent.
  * Franky Devos, Algemeen Coördinator Kunstencentrum Vooruit.
  * Lise Thomas, coördinator talentontwikkeling, inclusie en experiment voor Opera Ballet Vlaanderen.
  * Arne Sierens, schrijver, regisseur & theatermaker.
  * Jan Briers, Voorzitter Festival van Vlaanderen.

 • Wedstrijd “De Mooiste Nieuwjaarsgroet 2020 aan de Gentenaars!”

  Wie brengt de mooiste Nieuwjaarsgroet van 2020 aan de Gentenaars?
  Gentenaars die op zondag 5 januari 2020 hun stadsgenoten op Speakers Corner hun mooiste nieuwjaarsgroet voor 2020 brengen, maken opnieuw kans op prachtige prijzen!
  De winnaar wordt beloond met een prachtig origineel sieraad ontworpen door de Gentse juweelontwerper Julien De Maere.
  Voor de 2de mooiste nieuwjaarsgroet die geselecteerd wordt is er een exclusief VIP-arrangement voor “Gent Smaakt” en voor de 3de laureaat zijn er degustatiebonnen geschonken door Belfort Stadscafé en Restaurant.

  Wie de mooiste, origineelste, grappigste of ontroerendste nieuwjaarsgroet brengt op Speakers Corner in Stadscafé Belfort wordt er ook al meteen uitgeroepen tot “Gentenaar van het jaar 2020” !
  Een strenge maar rechtvaardige jury zal op zondag 6 januari de winnaar èn de 2de & 3de mooiste nieuwjaarsgroet selecteren.

  Hoe deelnemen?
  De formule is eigenlijk eenvoudig: Speakers Corner nodigt de Gentenaars uit om op zondag 5 januari 2020 tussen 11- 12u aan hun stadsgenoten een nieuwjaarsgroet te brengen.
  Het kan een klassieke nieuwjaarsbrief zijn, een gedicht, een lied,…
  Een link met Gent (het is een Nieuwjaarsgroet aan de Gentenaars) is aanbevolen.
  Geen teksten of scenario’s vooraf doorsturen !
  Maar wel uw deelname/inschrijving voor 1 januari via reynebeau.guy@gmail.com bevestigen aub.
  Graag daarbij naam deelnemer,email en/of telefoon.
  Speakers Corner, de Mooiste Nieuwjaarsgroet: zondag 5 januari om 11u in Belfort Stadscafé & restaurant, Emile Braunplein 40, Gent (onder de Stadshal).
  Veel inspiratie en succes!

 • Minister Maggie De Block te gast op Speakers Corner: “Vluchtelingen in Gent: de terugkeer van de Reno”

  Sinds begin november ligt de opvangboot Reno terug aangemeerd aan de Rigakaai, vlakbij de Gentse wijk Muide. Men verwacht er in de maand december zowat 250 asielzoekers. Families en alleenstaanden.
  In 2016 – nav de asielcrisis vanaf 2015- lag de boot al eens anderhalf jaar in Gent, als opvangcentrum. Dat verliep toen zonder incidenten.

  Fedasil en de Stad Gent organiseerden reeds op 4 november 2019 een informatiemoment voor de buurtbewoners om de plannen verder toe te lichten.

  En toen was er de nacht van 10 november: in Bilzen, Zuid-Limburg, werd een voormalig woonzorgcentrum dat vanaf half december als asielcentrum gebruikt zou worden opzettelijk in brand gestoken. Op sociale media verschenen na deze brandstichting zowel gruwelijke haatberichten op sociale media als afkeuring daarover en afschuw voor zoveel onverdraagzaamheid.
  Sindsdien krijgt de Gentse asielboot ook permanente politie- en camerabewaking.
  Maar zowel de Stad Gent , Fedasil èn de bevoegde Minister blijven hun verantwoordelijkheid nemen en hebben vertrouwen in een positieve samenwerking, net zoals tijdens de asielcrisis van 2015. Ook nu zal er opnieuw in Gent nauw samengewerkt worden met verschillende diensten en organisaties en met vrijwilligers en steungezinnen die mee instaan voor het uitbouwen van sociale netwerken voor de bewoners en hun integratie in onze Gentse samenleving mee ondersteunen.

  In ieder geval hoog tijd voor een Speakers Corner!
  Met als gastsprekers:

  -Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
  -Evert Jan Witteveen, regiodirecteur/ ‘regio noord’ van Fedasil.
  -Rudy Coddens, Schepen van Sociale Zaken.
  -Evi Voet, Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid Stad Gent.
  -Cindy Rijsselaere, projectcoördinator Reno aan stadszijde: brugfunctie tussen stadsdiensten, OCMW, middenveld en Reno
  -Een getuigenis: Zaid Al-Shamity. Uiteraard kan een getuigenis van een vluchteling zelf niet ontbreken in het debat.

 • Gent, de strijd om een plaats in het verkeer?

  Gent is een stad van auto’s, (bak)fietsers, speed pedelec’s, brommers, moto’s, steps, skaters, rolschaatsers, voetgangers, …èn daar tussen moeten er ook nog trams en bussen hun weg vinden.
  Het is vaak een moeilijke opdracht om als één van deze weggebruikers je plaats veilig in te nemen. Soms lijkt het wel eens op een oorlogszone: iedereen wil zijn eigen terrein verdedigen in het Gentse labyrint van historisch gegroeide verkeersknopen.
  Het aantal fietsers in Gent stijgt elk jaar sterk. Een goede zaak voor mens en klimaat. Maar deze toename zorgt ook voor nieuwe spanningen tussen de verschillende weggebruikers. En ongevallen…

  Hoe houden we het samen veilig, maar ook hoffelijk op de weg?
  Nieuwe afspraken, wegcodes en verkeersregels?
  In ieder geval lijkt het ons hoog tijd voor een Speakers Corner!
  Zondag 3 november (11u-12u30) in Belfort Stadscafé & restaurant, Emile Braunplein n° 40 te Gent.
  Met als gastsprekers:

  * Johan Rommelaere, Verkeersdienst Politie Gent. Projectcoördinator van het fietsproject van de Politiezone Gent.
  * Christian Van Hoorebeke, gewezen Politierechter (zijn recent pleidooi om “oortjes of koptelefoon” bij fietsers te verbieden).
  * Dr. Kurt Hendrick, spoed & MUG-arts AZ Jan Palfijn.
  * Dirk Lauwers, Prof. Emeritus, al 40 jaar actief als mobiliteitsexpert.
  * Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder Fietsersbond.

 • Film Fest Gent, het grootste filmfeest van het jaar. Beleef de ontdekkingstocht tussen meer dan 130 films op Speakers Corner!

  Op zondag 6 oktober krijgt u exclusief Film Fest Gent 2019 in avant-première op Speakers Corner!
  Met regisseur Willem Wallyn over zijn nieuwste film “All of Us”, met Marijke Vandebuerie, Algemeen Directeur Film Fest Gent en de filmtips van Roel Van Bambost.

  Op zondag 6 oktober 11u is het opnieuw “Speakers Corner” in Belfort Stadscafé & restaurant. En hoe korter op de actualiteit kunnen we zijn als op 8 oktober het startschot nog moet gegeven worden van het jaarlijks Gents Filmfestival ?
  Inderdaad: wij brengen voor u eigenlijk al alles in avant-première.
  Zo kan u van niemand minder dan scenarist-regisseur Willem Wallyn zelf, al alles vernemen over zijn nieuwe film “All of Us”.
  Twintig jaar geleden was er langspeeldebuut ‘Film 1’ van Wallyn, een boeiende thriller over de Agusta-affaire.
  Nadien realiseerde hij tv-reeksen als ‘Zone Stad’, ‘Aspe’ en ‘De 16’.
  In ‘All of us’ komen terminale patiënten samen in een zelfhulpgroep, onder de hoede van de onervaren therapeute Els (Barbara Sarafian). Een van haar patiënten is Cathy (Maaike Neuville), een huisvrouw die het slechte nieuws van haar nakende dood koste wat het kost geheim wil houden voor haar familie.
  Van 8 tot 18 oktober kunnen film- en muziekliefhebbers opnieuw terecht in Gent voor een duizelingwekkend aantal boeiende langspeelfilms, documentaires, series en kortfilms, omkaderd door concerten, discussiepanels, talks en thematische parcours.
  Maar hoe maak je een keuze uit zo een duizelingwekkend aanbod en vooral: wat mogen we zeker niet missen ? Film Fest focust dit jaar op het beste wat de Spaanse Cinema te bieden heeft. Wat moeten we ons daar bij voorstellen? We vragen het rechtstreeks aan directeur Marijke Vandebuerie.

  En wat is de keuze van Roel Van Bambost ? Met zijn Plus Parcours selecteert hij elk jaar 6 films die herkenbaar, ontroerend en hartverwarmend of net verrassend, hilarisch en uitdagend zijn. Eén ding is zeker, zijn keuzes zijn altijd voltreffers.
  Hoog tijd voor een Speakers Corner !

  De Speakers Corner vindt plaats zondag 6 oktober (11u -12u30) in Stadscafé Belfort (onder de Stadshal/ Schaapstal), Emile Braunplein 40, Gent.
  Met als gastsprekers:
  * Willem Wallyn, Regisseur van “All of Us”.
  * Marijke Vandebuerie, Algemeen Directeur Film Fest Gent.
  * Roel Van Bambost , Programmamaker Plus Parcours

 • De grote come-back van Van Eyck in Gent

  Gent is al lang zijn titel verloren van “Europe’s Best Kept Secret”. Gent is toeristisch hot.
  En volgend jaar zal de verleiding om de Arteveldestad op het vakantielijstje te plaatsen nog groter worden: 2020 is het Van Eyck-jaar in Gent.

  Het Lam Gods is natuurlijk nu al Gents toeristische topper.
  Jan Van Eyck zette de Europese kunstgeschiedenis in 1434 op zijn kop met zijn wereldberoemde drieluik ‘De aanbidding van het Lam Gods’.
  Dankzij de ongelooflijke fijne details en de vele lagen lichtdoorlatende olieverf (die bijna voor een goddelijke gloed zorgt) is het tot op vandaag een van de invloedrijkste schilderijen ooit. En daardoor Internationaal bekend en een must have seen.

  Maar tijdens het themajaar ‘OMG! Van Eyck was here’ komt de Vlaamse meester niet enkel tot leven in Gentse musea maar ook op een waaier aan events en activiteiten in de stad. De Gentse Floraliën staan 10 dagen lang in het teken van Van Eyck. Van Eyck en het Lam Gods blijkt ook een fantastische inspiratiebron voor muzikanten, Gentse juweelontwerpers, keukenpieten, mode-ontwerpers, enz.
  Gans Gent zal volgend jaar toeristisch maar ook in de eerste plaats voor de Gentenaars zelf baden in de sfeer van Van Eyck en zijn virtuoze meesterwerk.

  Kom in primeur op Speakers Corner Van Eyck zien, proeven, horen en beleven.
  En ja, dat proeven mag u letterlijk nemen: de bekende Gentse chocolatier Nicolas Vanaise van “Yuzu” maakt van de juwelen vanop het Lam Gods pareltjes van pralines in chocolade. En het aanwezige publiek krijgt gratis proevertjes!

  Zondag 1 september (11u-12u30) Belfort Stadscafé (onderaan de Stadshal), Emile Braunplein 40 te Gent.

 • Wat brengen de Gentse Feesten 2019… en de jaren nadien?

  Speakers Corner zondag 2 juni (11u-12u30)

  UITZONDERLIJK IN DE TENT OP GENT SMAAKT AAN DE STADSHAL

  IEDERE BEZOEKER AAN HET SPEAKERS CORNER-DEBAT WORDT BIJ DE START GETRAKTEERD OP BUBBELS GESCHONKEN DOOR GENT SMAAKT!

  Voor de 176e keer Gentse Feesten. Ongetwijfeld leuk en om naar uit te kijken. Maar voor journalisten en organisatoren van debatten rond dit thema zit je vaak met een schrijversblok: wat kunnen we daar nu in godsnaam weer van “nieuws” over brengen?

  En kijk, elk jaar opnieuw lost het probleem zich vanzelf op. Aan iedere vooravond van de Gentse Fieste borrelt er telkens wel weer wat anders dan anders op.
  Dit jaar lijkt het trouwens wel erg bruisend. De nieuwe Feestenschepen Annelies Storms keilde het bestaande subsidiereglement de vuilnisbak in en geeft in afwachting van een nieuw de pleinorganisatoren gegarandeerd twee jaar evenveel als in 2018.Iedereen blij. Bij de pleinorganisaties dan toch. Maar niet Luk De Bruycker want de kleine gezelschappen moeten nog wachten tot midden mei voor den uitslag van den tombola. “Een WC-madam verdient meer op de Gentse Feesten dan kleine professionele Gentse Gezelschappen”, klaagt hij in een kattekoleire aan.
  Ook nog beroering bij Uitbureau. Als organisator van het “ONS Luisterplein” willen ze nu met deels betalende gereserveerde plaatsen werken om nog uit de kosten te geraken. En ze willen met hun eigen herbruikbare bekers werken dit jaar want met de deelname aan het project van de recupbekers van Ecocup hebben ze ook alweer hun broek gescheurd.
  En dan is er nog de gewezen Feesten-Burgemeester Christophe Peeters. Die springt nu tijdens de Gentse Feesten zelf op de planken van de Scala om toneel te spelen.
  Maar hoe zit dat nu met Gentse feesten op ’t Trefpunt na het pensioen van Guido De Leeuw ? Wel we vragen het aan zijn opvolger, Jan Hoozee.
  Last but not least: de politieke satiere is terug op de Gentse feesten! Geen remake van Pierke Pierlala of ’t Spelleke van Drie Kluiten, maar wel vaste waarde Luk De Bruycker met zijn nieuwe kornuiten van “De Ghesellen van de Strop”…
  Hoog tijd voor een Speakers Corner!

  Met als gastsprekers:

  * Annelies Storms, Schepen van Feestelijkheden èn Gentse Feesten-Burgemeester.
  * Luk De Bruycker, van het nieuwe gezelschap “De Ghesellen van de Strop”.
  * Jan Hoozee, vzw Trefpunt.
  * Ilse Everaert, Uitbureau/ “ONS Luisterplein”.
  * Christophe Peeters, gewezen Feesten-Burgemeester en nieuw acteertalent.

  Zondag 2 juni, van 11u-12u30.
  Uitzonderlijk niet in Café Belfort, maar aan de Stadshal zelf (Emile Braunplein n° 40 te Gent) in de tent van Gent Smaakt.

 • De toekomst van het Gentse nachtleven: plat of met bruis?

  De beslissing om de Kompass Klub tijdelijk vier maanden te sluiten bracht recent in Gent en ver daar buiten een onverwachte storm van reacties teweeg.
  Los van de argumenten pro of contra voor deze maatregel, al de complex juridische interpretaties van de al dan niet voldoende motivering tot sluiting volgens de Raad van State buiten beschouwing gelaten, was één zaak duidelijk: dit was geen druppel die een emmer deed overlopen maar een bruistablet in een colaflesje voor de Gentse Nightlife-sector.
  Een petitie om de beslissing tot sluiting ongedaan te maken verzamelde in een recordtijd meer dan 11.000 handtekeningen. Met het Facebook-event
  “Free Kompass” werd al een betoging aangekondigd. En heel wat nationale en internationale sleutelfiguren uit het nachtleven reageerden.
  Muziekjournalist Ben Van Alboom schreef een vlijmscherp opiniestuk in De Morgen, Kunstencentrum Vooruit schreef een Open Brief “Kan de sluiting van de Kompass Klub leiden tot een debat over de toekomst van Gent als bruisende uitgaansstad?”,enz.
  De Kompass Klub mocht na een besluit van de Raad van State ondertussen terug heropenen.
  En Burgemeester Mathias De Clercq en Schepen Sofie Bracke hebben inmiddels een ruime afvaardiging van vertegenwoordigers van het Gentse nachtleven ontvangen voor een open gesprek. De Stad wil een betere verstandhouding en reikt de hand om samen met alle betrokkenen een “Actieplan voor het Gentse uitgaansleven” uit te werken dat tegen midden 2020 moet klaar zijn.
  Maar een veertigtal prominente vertegenwoordigers van de Gentse “uitgaanssector” ondertekenden wel alvast collegiaal een manifest. Een visietekst met hun bezorgdheden en duidelijke wensen.
  Hoog tijd voor een Speakers Corner!
  Met als gastsprekers:
  – Jens Grieten van Kompassklub
  – Jef Willem van “Thrillers”
  – Schepen Sofie Bracke
  – Muziekjournalist Ben Van Alboom
  – Franky Devos van Vooruit
  – Horecacoach Gent

  Zondag 5 mei, 11u-12u30
  Belfort Stadscafé
  Emile Braunplein n°40 (onderaan de Stadshal) te Gent.

Pagina 3 van 912345...Minst recente »