• De Vlaamse Toegankelijkheidstoets: Gent straks voor iedereen bereikbaar?

  Speakers Corner dinsdag 18 april 19u30 in NTGent:

  De letterlijke hindernissen in onze stad Gent (en veel Vlaamse gemeenten) voor mensen die een rolstoel gebruiken of op een andere manier beperkt zijn kwamen recent nog pijnlijk in de media.

  Het hindert veel mensen om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving.

  Met de regelmaat van een klok komt deze problematiek even onder de aandacht om dan weer te moeten vaststellen dat er in de nabije toekomst ook niet veel zal veranderen.

  De Vlaamse ministers Bart Somers (Open VLD), bevoegd voor Gelijke Kansen, en Zuhal Demir (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, wilden daar verandering in brengen. Ze werkten een toegankelijkheidstoets uit voor nieuwbouw en verbouwingen van publieke gebouwen, vergelijkbaar met een energieprestatiecertificaat.

  Het zal betekenen dat een winkel of café (ver)bouwen alleen nog kan als ook mensen met beperking binnen kunnen.

  Wordt deze Toegankelijkheidstoets werkelijk een “gamechanger”?

  Minister Bart Somers, Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde, Daan Vander Steene (zakelijk directeur NTGent èn rolstoelgebruiker), Marie-Andreé Avraam (Beheerder Advies Integrale Toegankelijkheid èn gewezen Toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent), Schepen Filip Watteeuw en Thomas Kindt (Unizo Oost-Vlaanderen) gaan in debat.