• Gent na 14 oktober

    Nee, we zijn er nog niet, met dat nieuw Gents stadsbestuur. Dat bleek op Speakers Corner. De verschillende partijen aan tafel zijn er nog steeds niet uit, wie nu de grootste is, de sterkste, de winnaar, en vooral: de burgemeester. “Een stad als Gent verdient het om grondig te praten over de mogelijkheden, om tot een degelijk bestuursakkoord te komen”, vinden Mathias De Clercq en Filip Watteeuw.

    Lees verder

  • 3 sterren voor Gent

    Wat zijn de speerpunten van de Gentse partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018? Een verkiezingsdebat waarbij alle partijen die opkomen met een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent werden uitgenodigd om hun 3 belangrijkste speerpunten uit hun verkiezingsprogramma te brengen. Gezien Speakers Corner een toegankelijk concept is waarbij vooral het publiek aan het woord wordt gelaten en waarbij de kans wordt geven om vragen te stellen, werd geopteerd voor de format “3 sterren voor Gent”

    Lees verder