• afschakelplan, gent, winter, elektriciteit

  05/10/2014: Trekt men deze winter de stekker uit in Gent?

  Een actueel thema over Energieschaarste / Afschakelplan. Heel wat burgers en lokale overheden stellen zich vragen bij de zekerheid van energiebevoorrading voor de komende winter. Via het “Afschakelplan Energieschaarste” kan de federale overheid, op basis van informatie van Elia, een black-out van het elektriciteitsnet voorkomen in het geval van elektriciteitsschaarste. Volgens dit afschakelplan zouden in Gent 70.000 gezinnen in het donker kunnen zitten en heel wat havenbedrijven hun productie zien stilvallen.

  Het grote energieschaarste-debat op “Speakers Corner” poogt duidelijkheid te scheppen in de media- berichten over elektriciteitstekort, black-outs, gedwongen afschakelingen, veiligheidsrisico’s…

  Op zondag 5 oktober ontvangen we in de Gentse Stadsbrouwerij topgastsprekers zoals Walter Van den Bossche (CEO Eandis), David Zenner (Directeur Customer Relations bij Elia), Chantal De Pauw (woordvoerster FOD Economie), onze eigen Gentse Schepen van Energiebeleid Tine Heyse en Luc Bauwens (Directeur Civiele Veiligheid van de Provincie Oost-Vlaanderen).

  Praktisch:
  Zondag 5 oktober 11u – 12u30

  Stadsbrouwerij Gruut
  Grote Huidevettershoek 10
  9000 Gent