• 03/05/2015: Het klimaatplan: Wordt Gent dè low impact stad?

    Met schepen Tine Heyse, Steven Desanghere en Steven Vromman.

    Schepen Tine Heyse, bevoegd voor milieu, klimaat en energie stelt haar ambitieus Klimaatplan voor. In 2009 engageerde Gent zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% (tegenover 2007). Het Klimaatplan 2014-2019 gaat nog verder: tegen 2050 wil Gent volledig klimaatneutraal zijn.

    Steven Desanghere is sinds meer dan 20 jaar een ‘aangespoelde’ Gentenaar en in deze stad een geëngageerd jeugdwerker. Daarnaast houdt hij zich als ‘activist’ bezig met verschillende maatschappelijke en ecologische thema’s waarmee hij zich mee verbonden voelt. Zo ook met het Gentse Klimaatplan, waar hij onlangs een bijzonder kritisch artikel rond schreef.

    Steven Vromman werd bekend als Low Impact Man toen hij in 2008 op Canvas op zoek ging naar een goed leven met een zo klein mogelijke ecologische impact. Sindsdien trekt hij het land rond als spreker, stand-up comedian, auteur en eco-adviseur. In de gemeenteraad van Gent meet hij letterlijk de temperatuur, laat hij raadsleden kraantjeswater drinken en bant tonijn van het menu. Hij gelooft dat burgers en lokale overheden door samen te werken een grote klimaatcrisis kunnen vermijden.