• Glazen straatje

  06/09/2015: Worden straks aan ’t Gentse Zuidkwartier de (rode) lichten gedoofd ?

  “Hoe lange nog goe were aan de Zuid?” Over de toekomst van de Gentse prostitutiebuurt.

  Vraag in Gent niet tevergeefs de weg naar de Pieter Van Der Doncktdoorgang, vraag naar “ ‘t Gloazen Stroatje”. Iedere Gentenaar kent de rosse buurt aan de Zuid. Dat de aanwezigheid van raamprostitutie in deze wijk al jaren als een normaal onderdeel van de stad wordt beschouwd, wordt onder andere geïllustreerd door het bestaan van geleide groepswandelingen door lokale gidsenverenigingen waarbij de geschiedenis van de Gentse prostitutiesector kleurrijk uit de doeken wordt gedaan.

  In de Zuidbuurt in het algemeen, waarin het raamprostitutiegebeid zich bevindt, is sedert enkele jaren een heropwaardering te merken: winkels met exclusieve merkkledij, dure design shops, trendy toprestaurants, mode-ontwerpers, een hip veggie-resto, een jong alternatief reisbureau, enz. Het lijkt wel of De Zuid dè nieuwe place to be is in Gent. Maar de afgelopen jaren waren er ook toenemende klachten door sommige buurtbewoners. Overlast door rondtoerende en toeterende auto’s tijdens de raamprostitutie- sightseeing, wildplassen, lawaai, onveiligheidsgevoel,…

  Het stadsbestuur nam maatregelen: er werden publieke urinoirs geplaatst, de politie controleerde intensief en het carrouselrijden werd beteugeld. In de gemeenteraad van maart dit jaar is een “Stedenbouwkundige verordening raamprostitutie” goedgekeurd met als doel de raamprostitutie beheersbaar en controleerbaar te houden door het aantal vitrines beperkt te houden. Het nieuwe reglement werd gekoppeld aan een politiereglement waarbij men ook de werkomstandigheden van de prostituees wil verbeteren door het opleggen van een aantal minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne.

  De Gentse Burgemeester had al jaren een regelmatig Overlegcomitee met de buurtbewoners om de klachten inzake overlast te bespreken en naar passende maatregelen te zoeken. Maar vlak voor de Gentse feesten kwam er plots een breuk in dit overleg: enkele buurtbewoners eisen nu via de Raad van State dat de prostitutiebuurt er onmiddellijk weg moet. “De ZuidbuurtGent vzw” nam Tomorowland-advocate Griet Cnudde onder de arm om de raamprostitutie – en eigenlijk de gehele prostitutie-activiteit -uit hun woonbuurt te krijgen. De Burgemeester was “not amused” met deze nieuwe wending in het dossier. Hiermee wordt het overleg tussen stad en buurt opgeblazen stelt hij. En ook de prostituees zijn niet te spreken over een verhuis naar een afgebakende zone: veiligheid en sociale controle vallen dan weg, verklaren ze.

  Hoog tijd voor een Speakers Corner!

  Met als sprekers:

  • Kristien Gillis (Researcher UAntwerpen) kadert prostitutie in de algemene Belgische wettelijke context en een academisch perspectief.
  • Tom Balthazar (Schepen bevoegd voor o.a. Stadsontwikkeling en Wonen) zal de vele maatregelen door het Stadsbestuur- waaronder de stedenbouwkundige verordening raamprostitutie- toelichten.
  • Johan Blom (Projectverantwoordelijke voor de Zuidbuurt) vertelt over de controles en maatregelen van de politie in de Zuidbuurt.
  • Isabelle De Meyer (Maatschappelijk assistente/Meprosch) situeert de sociale situatie van de sexwerkers.
  • Arno (Restauranthouder Lokaal) brengt dan weer de andere mening van die bewoners/ondernemers die bewust kiezen voor een mix van wonen, handelszaken én prostitutie in deze buurt.
  • En last but not least: een debat op Speakers Corner over prostitutie zonder de twee partijen zelf aan bod te laten komen ? We don’t think so. Twee prostituees en een barhouder hebben toegezegd om eens hun verhaal te komen brengen in dit debat.

  Zondag 6 september, Speakers Corner.
  Van 11u tot 12u30 in Stadsbrouwerij Gruut, Grote Huidevettershoek n°10 te Gent