• Minister Maggie De Block te gast op Speakers Corner: “Vluchtelingen in Gent: de terugkeer van de Reno”

  Sinds begin november ligt de opvangboot Reno terug aangemeerd aan de Rigakaai, vlakbij de Gentse wijk Muide. Men verwacht er in de maand december zowat 250 asielzoekers. Families en alleenstaanden.
  In 2016 – nav de asielcrisis vanaf 2015- lag de boot al eens anderhalf jaar in Gent, als opvangcentrum. Dat verliep toen zonder incidenten.

  Fedasil en de Stad Gent organiseerden reeds op 4 november 2019 een informatiemoment voor de buurtbewoners om de plannen verder toe te lichten.

  En toen was er de nacht van 10 november: in Bilzen, Zuid-Limburg, werd een voormalig woonzorgcentrum dat vanaf half december als asielcentrum gebruikt zou worden opzettelijk in brand gestoken. Op sociale media verschenen na deze brandstichting zowel gruwelijke haatberichten op sociale media als afkeuring daarover en afschuw voor zoveel onverdraagzaamheid.
  Sindsdien krijgt de Gentse asielboot ook permanente politie- en camerabewaking.
  Maar zowel de Stad Gent , Fedasil èn de bevoegde Minister blijven hun verantwoordelijkheid nemen en hebben vertrouwen in een positieve samenwerking, net zoals tijdens de asielcrisis van 2015. Ook nu zal er opnieuw in Gent nauw samengewerkt worden met verschillende diensten en organisaties en met vrijwilligers en steungezinnen die mee instaan voor het uitbouwen van sociale netwerken voor de bewoners en hun integratie in onze Gentse samenleving mee ondersteunen.

  In ieder geval hoog tijd voor een Speakers Corner!
  Met als gastsprekers:

  -Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
  -Evert Jan Witteveen, regiodirecteur/ ‘regio noord’ van Fedasil.
  -Rudy Coddens, Schepen van Sociale Zaken.
  -Evi Voet, Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid Stad Gent.
  -Cindy Rijsselaere, projectcoördinator Reno aan stadszijde: brugfunctie tussen stadsdiensten, OCMW, middenveld en Reno
  -Een getuigenis: Zaid Al-Shamity. Uiteraard kan een getuigenis van een vluchteling zelf niet ontbreken in het debat.