• Gent na het euthanasieproces: gevolgen voor arts en patiënt?

  Het was ongezien in ons land: drie dokters voor assisen na euthanasie. De mogelijke veroordeling voor “gifmoord” op Tine Nys -de term van de beschuldiging alleen al- was gruwelijk.
  De illusie dat door de media-aandacht voor het euthanasieproces het thema misschien uit de taboesfeer zou treden en bespreekbaarder zou worden, mocht al snel plaats ruimen voor de conclusie dat dit proces traumatiserend is voor iedereen: artsen, patiënten en hun familieleden.
  En de zaak is nog niet afgesloten: de familie van Tine Nys stapt nu naar het Hof van Cassatie.
  De impact van het proces is buiten de muren van de rechtszaal nog meer voelbaar dan men zich kan inbeelden. Kwetsbare patiënten die een euthanasie-procedure hebben opgestart die nu vrezen dat hun arts hun in de steek zal laten. Of dat hun arts in moeilijkheden kan komen door hun wens om te sterven.
  Een delicaat debat over het individueel zelfbeschikkingsrecht van iedere mens en de fundamentele vraag of psychisch lijden niet even uitzichtloos kan zijn als fysiek lijden, is duidelijk beter buiten een rechtbank te houden.
  Hoog tijd voor een Speakers Corner!
  Met als gastsprekers:
  * Walter Van Steenbrugge. Advocaat van de uitvoerende arts in het proces rond de euthanasie van Tine Nys. Auteur en strafpleiter.
  * Koen Verhofstadt. Huisarts in Gent, Coördinerend arts in WoonZorgCentrum Domino, Leif-arts en als onafhankelijke arts verbonden aan vzw Vonkel.
  * Elise Bundervoet. Actrice èn palliatief verpleegkundige. Oprichtster van de vzw BOEY die rond levenseinde kunst en cultuur samenbrengt met wetenschap en de praktijk.
  * Freddy Mortier. Prof-ethicus Ugent. Verzorgde talrijke publicaties over euthanasie met zijn onderzoeksgroep (end-of-life care, VUB-UGent).Hij is onder andere ook co-auteur van een boek uitgegeven bij Oxford University Press over terminale sedatie. Zijn laatste publicatie in het Nederlands (2019) was een repliek op Willems Lemmens over euthanasie en psychisch lijden in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
  * Rudy Coddens. Schepen van Welzijn en Voorzitter OCMW Gent.
  Schreef recent een Open Brief in Knack onder de titel: “Als je serieuze psychische klachten krijgt, kan je maar beter geen 65 zijn of ouder’.
  Zondag 1 maart (11u-12u30) in Belfort Stadscafé & restaurant (onderaan de Stadshal), Emile Braunplein n°40 te Gent.