• “Waar staat de toekomst van Gent in het nieuwe Vlaamse Cultuurlandschap?”

  Speakers Corner, zondag 2 februari om 11u:

  “Waar staat de toekomst van Gent in het nieuwe Vlaamse Cultuurlandschap?”

  De beleidsnota Cultuur 2019-2024 van Minister-President & Cultuurminister Jan Jambon heeft eind vorig jaar voor een golf van paniek en verontwaardiging gezorgd doorheen de culturele sector en ver daarbuiten.
  Door de aangekondigde besparingen in de sector, die variëren van 3 tot 60 procent, kwamen acteurs, schrijvers, muzikanten en theatermakers boos op straat.

  De projectsubsidies, waarvan vooral jonge beginnende kunstenaars afhangen, krimpt van 8,5 miljoen in 2019 naar 4,1 miljoen in 2020.
  Organisaties die een vijfjarige werkingssubsidie krijgen (zoals NTGent) moeten het met 6 procent minder doen. De zeven Vlaamse kunstinstellingen (zoals Vooruit), verliezen 3 procent.
  Men vreest niet alleen dat men noodgedwongen zal moeten besparen op personeel, maar dat er vooral geen geld en dus letterlijk geen podium meer zal zijn om jong opkomend talent kansen te geven.

  Over deze besparingen is ondertussen veel gezegd en geschreven. Maar wat staat nu eigenlijk als visie en doelstelling in deze beleidsnota die Jan Jambon in het Vlaams Parlement heeft ingediend?
  Zitten er ook opportuniteiten in voor Gent? We lezen over investeringssubsidies voor de verbouwing en uitbreiding van de Gentse Opera?
  En wat betekenen de besparingen voor Gent? Voor Vooruit, NTGent, maar vooral voor de vele kleine cultuurorganisaties en gezelschappen? Voor opkomend Gents talent een onzekere toekomst zonder kansen indien geen subisdies?

  “Gent verviervoudigt budget voor cultuur” werd door het Stadsbestuur aangekondigd. Maar klopt dit wel? De provincie Oost-Vlaanderen gaf vroeger aan tal van cultuurprojecten stevige subsidies. Maar die bevoegdheid is weggehaald bij de provincie. Zal de Stad dit allemaal overnemen? En ook nog de besparingen op Vlaams niveau opvangen?

  Het is duidelijk hoog tijd voor een Speakers Corner!

  Met als gastsprekers:
  * Marius Meremans, Vlaams parlementslid N-VA (toelichting beleidsnota Cultuur 2019-2024).
  * Sami Souguir, Schepen van Cultuur, Stad Gent.
  * Franky Devos, Algemeen Coördinator Kunstencentrum Vooruit.
  * Lise Thomas, coördinator talentontwikkeling, inclusie en experiment voor Opera Ballet Vlaanderen.
  * Arne Sierens, schrijver, regisseur & theatermaker.
  * Jan Briers, Voorzitter Festival van Vlaanderen.