• gent mobiliteitsplan, mobiliteit, gent

  02/11/2014: Het nieuwe mobiliteitsplan: kom gerust de weg vragen

  Van “Lussenplan” naar een Nieuw Mobiliteitsplan. De mobiliteit in Gent garanderen èn de binnenstad herwaarderen, het is nooit een gemakkelijke opdracht geweest. Om de stad opnieuw leefbaar te maken, was men echter vaak genoodzaakt paal en perk te stellen aan de onbeperkte toegankelijkheid van de stad met de auto.

  De eerste stap, het “Lussenplan”, werd nog door CVP-burgemeester Jacques Monsaert ingevoerd in mei 1987. Het doorgaand verkeer werd uit de binnenstad geweerd, maar het centrum bleef volledig bereikbaar via vijf verschillende lussen. De middenstand hing in de gordijnen en protesteerde fel. Onder die druk trok Monsaert zijn fameus Lussenplan in oktober van datzelfde jaar al terug in…

  Het zou dan nog duren tot in 1997 toenmalig VLD-schepen van Rouveroij zijn Mobiliteitsplan in voege treedt om in een tweede poging de verkeerscirculatie in de binnenstad aan te pakken. Ook toen lokte dit Mobiliteitsplan hevig protest uit, onder meer van de middenstand, aangevoerd door de deken van de Veldstraat, Edmond Cocquyt. Maar mits een beperkt bijsturen in 1998 hield het plan toch stand.

  Na de invoering van het Fietsplan in 1993 en het voetgangersgebied in 1997, kiest de Stad Gent in 2014 weer resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent.

  Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent moet de leefkwaliteit in de stad verhogen en ze beter bereikbaar maken. Binnen de stadsring (R40) wil men overal de ‘zone 30’ invoeren voor meer veiligheid. Het voetgangersgebied breidt uit, er komt een betere doorstroming van het openbaar vervoer en een nog stevigere fietsinfrastructuur. De binnenstad wordt verdeeld in zeven sectoren, waarbij het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt.

  Hoog tijd voor Speakers Corner !

  Op zondag 2 november ontvangen we in de Gentse Stadsbrouwerij volgende gastsprekers:

  • Karel Van Keymeulen: journalist bij De Gentenaar: schetst de historiek van eerdere lussen- en mobiliteitsplannen
  • Filip Watteeuw: Schepen van Mobiliteit
  • Wim Geirnaerdt: Unizo
  • Dirk Coopman: “Voor een beter Gent”
  • Prof. Dirk Lauwers: Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning/Center for Mobility and Spatial Planning Ugent

  Praktisch:
  Zondag 2 november 11u – 12u30

  Stadsbrouwerij Gruut
  Grote Huidevettershoek 10
  9000 Gent

  Bron foto: Gentsmileufront.be