• 01/06/2014: Ook Gent in de BAM van het ondertunnelen?

  Onder de knipoog- titel : “Ook Gent in de BAM van het ondertunnelen?”, hebben we het op Speakers Corner onder andere over de recente vraag van bewoners om een tunnel te voorzien en niet de geplande Verapazbrug en de eisen van het Actiecomitee Viadukaduk om de viaduct van de E17 te Gentbrugge/ Ledeberg.

  We gaan ook het thema mobiliteit in de ruime zin niet uit de weg. Zijn Gentenaars echt wild van fietsen en is
  Gent Fietsstad? We willen van Schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, weten hoe fietsend Gent er zal uitzien binnen pakweg 5 à 10 jaar.

  Mobiliteit en openbaar vervoer gaan hand in hand in een stad als Gent. De mogelijke gevolgen van de recente maatregelen van de NMBS om vroeg en late treinen te schrappen in Gent en de afschaffing van de late uurregeling door De Lijn komen aan bod.

  Daarnaast zijn bepaalde verkeersknopen al jaren een doorn in het oog van wie Gent in en uit wil. En ook wat betreft de Heuvelpoort en Dampoort leggen we de vraag naar een oplossing en timing voor aan de schepen.

  Naar goede gewoonte komen op Speakers Corner diverse meningen aan bod.
  Yves De Bruyckere brengt namens de Fietsersbond de fietszorgen en -bulten van fietsend Gent in kaart.
  Herman Caulier zal namens TreinTramBus , de beweging voor beter openbaar vervoer,deelnemen aan het debat.
  Herman is lid van de raad van bestuur en van de werkgroep Oost-Vlaanderen. Hij is eveneens voorzitter van de Werkgroep Toegankelijkheid. Hij woont in Oostakker en kent de Gentse mobiliteitsproblematiek goed.
  Jef Geldof brengt de visie van Actiecomitee Viadukaduk over de problematiek van de viaduct E17 te Gentbrugge/ Ledeberg.

  Zondag 1 juni om 11u, Speakers Corner.
  Stadsbrouwerij Gruut,Grote Huidevettershoek 10 te Gent.