• Zoet nie schuune zijn?

  De kop is er af. Speaker Corner stapte 2015 in met de tweede editie van “De Gentse Nieuwsjaarsbrief”. Veel volk daarvoor in De Gruut. Met een winnaar, unaniem verkozen door een jury bestaande uit schoon volk: ere-burgemeester Frank Beke, stadsdichter David Troch, Roel-van-Miek Van Bambost, AVS-hoofdredacteur Koen Colpaert en de collega’s Laurence Van Eenaeme (Het Laatste Nieuws) en Rudy Tollenaere (De Gentenaar). Er was trouwens geen twijfel mogelijk, Frans (Van Hijfte) Babbelaar las een schitterende nieuwjaarsbrief voor: “Zoet nie schuune zijn?”.

  Waarin hij vraagt of het niet mooi zou zijn, moesten de vele Gentse iconen die ons verlaten hebben, konden “werekiere”? In willekeurige volgorde: Jan Hoet, Gerard Mortier, Elga (van de frituur), Luc de Vos, Walter De Buck, Margrietje, Bracke en Oswald van Moereloere, Piet Van Eeckhout en nog zoveel anderen.

  En verder. “Zoet nie schuune zijn moeste w’ons eige gentsche toale blijve klappe? Zoet nie schuune zijn moeste we de schuunste stad van de wirold blijven noar veure schuuve? Zoet nie schuune zijn moeste de Gentenirs dwirs in de zak blijve? Zoet nie schuune zijn moeste we bij iedere gelegeneit een fieste bèwe? Romain-van-de-Minard De Ceuninck zou vandejaar onderd worde. Es da gien rede om er ne kier in te vliege vandejaar? Gents es de schuunste taole van de wirold en nen echte Gentenire es nen Buffalo, zingt Kurt van Biezebeise. Zoet nie schuune zijn moest de Gantoise den beker winne? In tenaostejaar kampioen worde?”

  Veel volk in De Gruut dus, maar veel te weinig Gentse Nieuwsjaarsbrieven. Laat ons zeggen dat de eerste twee edities een aanloop zijn geweest naar 2016. Woar zijn al die èchte Gentenirs, die fier zijn op uldere stad, de schuunste van de wirold? Ik zie jullie graag binnen twaalf maanden in De Gruut. Met een brief in het Gents in de hand graag. De organisatoren Daan Hugaert en Guy Reynebeau verdienen dat.

  Van mijnentwege: eintse mee suiker… Of zoals Frans eindigde: en veur dedieje die gezond wille leve: eintse mee stevia!

  Verslag door Roland Lebuf