• spaanse-vluchtelingen

  08/11/2015: Vluchtelingen in Gent

  Vluchtelingencrisis bekeken vanuit een Gentse en unieke invalshoek: Commissaris en woordvoerder van de Gentse Politie Manuel Mugica Gonzalez, brengt de vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog in herinnering. Toen in 1937 meer dan 200 oorlogskinderen, los niños de la guerra, in Gentse pleeggezinnen werden opgevangen. Els Keytsman, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen, schetst een actuele stand van zaken ivm de vluchtelingencrisis. Rebecca Vandewalle, kabinetsmedewerker van de Gentse OCMW-voorzitter, vertaalt de huidige en toekomstige uitdagingen voor de opvang van vluchtelingen naar onze Stad. En uiteraard kan een getuigenis van een vluchteling zelf niet ontbreken in het debat.

  spaanse-vluchtelingen-2

  Speakers Corner
  Z
  ondag 8 november van 11u-12u30
  Stadsbrouwerij Gruut
  Grote Huidevettershoek 10 te Gent